اس ام اس زابلی بلوچی

دسته بندی :


دوستان اس ام اس محلی بلوچی وسیستانی برایمان ارسال تا به نام خودتان د وبلاگ ثبت کنیم .اشعار قدیمی روهم بفرستید تا مجموعه ما کامل وبرای نسلهای اینده به نامتان به یادگار بماند.......مدیریت حکایت وشکایت ازشما سپاسگذاراست                                         شماره جهت ارسال اس ام اس 09159449303خواهشمندیم بامراعات ادب ازتوهین یا تحقیر سایرادیان .مذاهب. واقوام جدا خودداری نمایید
وضعیت آب و هوا

دریافت کد رتبه جهانی سایت و وبلاگ

وضعیت آب و هوا