حکایت -ҳикоят
Виблоги шахси азиз аллоҳ ҷаҳонтеқ

زن ســیســتانیِ طبـیب

کربلائی ماهــرخ

نام پدرایشان محمد جهان تیغ و همسر ایشان امیر فیروزی جهان تیغ ملقب به امیر دهباشی رئیس طایفه جهان تیغ بوده اند در صد ساله اخیردر روستای گوری زندگی می کرده اند.
پدر ایشان کشاورز بوده و 7 دختر داشته اند که هرکدام از آنها کدبانو وهنرمند بوده اند در میان آنها ماهرخ به دلیل علاقه و هوش ذاتی خود به طبیعت گرایش پیدا کرد ند و طبیب حاذقی بوده اندتا حدی که شهرتش از مرزهای سیستان نیز فراتر رفته و حتی ازکشور هندوستان بیماران به ایشان مراجعه میکردند.

ایشان گیاهان دارویی را بخوبی میشناخته و خودشان دارو میساخته اند.
دردرمان بیماریهای زنان نیز تبحر بسیار داشته اند.زایمان های بسیار سخت را در زمان ایشان به این بانوی طبیب میسپرده اند.علم این زن سیستانی حاصل هوش و ذکاوت وتجربه ایشان بوده.
گفته شده سخت ترین رستم زائی ها*و کورتاژها که کودک در رحم مادر مرده بوده را نیز با امکانات کم بدون اینکه مادر ازبین برود براحتی انجام میداده اند .از 7 فرزند کربلائی ماهرخ  تنها یک پسر بنام حاج موسی فیروزی جهان تیغ در قید حیات بودکه سال گذشته به رحمت حق رفت 

علی فیروزی جهانتیغادامه مطلب


نوع مطلب : تاریخچه طایفه جهانتیغ-jahantigh،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/15 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺣﮑﯿﻢ ﮔﻮﯾﺪ : ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺸﺘﺰﺍﺭﯼ ﺍﺯﮔﻨﺪﻡ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩبوﺩﻡ؛ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯﮔﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﮑﺒﺮ ﺳﺮﺑﺮ ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪﻭ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺳﺮﺑﻪ ﺯﯾﺮﺁﻭﺭﺩﻩﺑﻮﺩﻧﺪ،ﻧﻈﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪﻭﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮﺩﻡ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮﺩﻡ؛ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺑﺮ ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯﺩﺍﻧﻪ ﻭﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻨﺪﻡﯾﺎﻓﺘﻢ . ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﺭﮐﺸﺘﺰﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﻧﺪ ﺳﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﻧﺪ ..
ﺩﻭﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﮐﺴﺮ ﺷﺄﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺎﯼ ﭼﺸﻢ ﺍﺑﺮﻭ ﻧﮕﯿﺮﺩ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻻﯾﻖ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ؟
ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻮﺭﻩ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﺑﺮﻭﻥ
ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻌﻞ ﺧﺮ ﺍﺳﺖ
ﮔﺮ ببيني ﻧﺎﮐﺴﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ
ﺭﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎ ﮐﻒ ﻧﺸﯿﻨﺪ ، ﻗﻌﺮ ﺩﺭﯾﺎ ﮔﻮﻫﺮ ﺍﺳﺖ

کره اسب از نجابت درپی مادر رود 
کره خر از خریت پیش پیش مادر است

برگرفته ازصفحه شخصی استادفرامرزفیروزی جهانتیغادامه مطلب


نوع مطلب : سیستان دل عالم است وما اهل دلیم،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/15 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

 ﻧﮋﺍﺩﻡ ﺯﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ


ﺯﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﮋﺍﺩﻡ ﺳﺮ ﺍﺳﺖ


ﻣﻨﻢ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭﺑﺴﯽ ﺷﯿﺮﺗﻦ


ﭘﺪﺭﺑﺮﭘﺪﺭ ﮔﺮﺯ ﻭﺷﻤﺸﯿﺮﺯﻥ


ﭼﻪ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﮔﻬﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺳﺖ


ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺵ ﻏﯿﺮﺕ ﻭﻋﺎﻃﻔﻪ ﺳﺖادامه مطلب


نوع مطلب : سیستان دل عالم است وما اهل دلیم،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/15 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон


Зиндаги زندگی
نام مادرم
Номи модарам

شادیست Шодист

اماهمیشه Аммо хамеша

گریه میکندГиря мекунад

وپدرم Ва падарам

بهروزБехруз

سالهاست Солхост

که دیگرنیستКи дигар нестادامه مطلب


نوع مطلب : Чарху фалак،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/15 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

http://azadehnews.blogfa.com/post/4821پدر جانبازم ، دوستت دارم ..

 

احتیاجی به تسبیح نیست..
دستانت را که به من بدهی..
با انگشتانت ذکر دوست داشتن میگویم...

دوستت دارم پـــــ♥ـــدر جانبازم ...ادامه مطلب


نوع مطلب : وبلاگستان،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/14 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

                                       وبلاگ نفوذی تغییر نام داد

مدتها این وبلاگ رارصد کرده تمام اطلاعات گرداننده ان راداریم .ولی؟؟؟؟؟؟؟؟

وبلاگ حکایت:ازانجائیکه دراین وبلاگ علی رغم برخی بی مهری ها همواره  حفظ کرامت انسانی یک اصل بوده وپرده دری وافشاگری هیچگاه اهرم فشاری برهیچکس نخواهدبود .بلکه باارائه راهکار وپذیرش انتقاد بدورازتخریب تلاش داریم برمشاکل فائق ائیم .برغم توهین .تحقیر وتلاش برای تفرقه بین دوستان قدیمی توسط یک وبلاگ بانگرش خاص وبه شیوه نفوذ به خطوطقرمز ایثارگران.لیکن باتوجه به اجابت اولیه درخواست حکایت که همانا تغییر نام این وبلاگ است تاحدودی خواسته های مابراورده شد.حکایت ازافشای اطلاعات شخصی نامبرده منصرف وهشدارمیدهد درصورت تکرار مکررات بدون تساهل بشدت برخورد خواهد شد .

باقدردانی ازمساهمت همه دوستان فرهیخته دربوجوداوردن فضای ارامش وهمدلی دربین وبلاگهای ایثارگری ارزومندم تلاش درحفظ ان راسرلوحه کارخود قرارداده مواظب افراد وجریانهای نفوذی وفتنه گرباشیمادامه مطلب


نوع مطلب : نوشته های مدیروبلاگ (عزیزالله جهانتیغ)،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/14 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

خیلی خیلی جدی ومهم:پس ار5 ماه مراقبت ازیک وبلاگ

به اطلاع همه ایثارگران عزیزمیرساند که درفروردین ماه گذشته شخصی که با جعل نام همسرازاده اقدام به لینک گسترده وبلاگهای طیف خاصی از ایثارگران رانموده ومتعاقبا ازطرف دوستان لینک گردیده بود .ودراین مدت اقدام به نشر اخبار وتحولات خاص ایثارگری کرده ودرپاره ای ازموارد با فحاشی وتوهین باعث ایجادتشنج دربین دوستان شده است شناسائی گردیده .وبه این خانم اعلام شده بود که ازفضای مسائل ازادگان فاصله گرفته که متاسفانه موثر واقع نشده است .

لذا ازاین لحظه 24 ساعت فرصت دارند تا نسبت به تغییر نام وبلاگ خود اقدام وازهمه کسانی که توسط ایشان فریفته شده اند عذر خواهی نماید .درغیراینصورت اطلاعات این زن هتاک برای تنویر اذهان عمومی افشامیگردد.گرچه حق شکایت به جرائم مرتکبه ایشان طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محفوظ میباشد .

چنانچه در24 ساعت اینده خواسته ایثارگران براورده شود .تهدید فوق کان لم یکن تلقی میشود .ادامه مطلب


نوع مطلب : نوشته های مدیروبلاگ (عزیزالله جهانتیغ)،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/13 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхонادامه مطلب


نوع مطلب : کاریکاتور-عکس،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/12 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

وبلاگی که جادارد کاپ بی ادبی وهتاکی درسال اقتصادوفرهنگ باعزم ملی بامدیریت جهادی رابگیرد اعلام اتش بس کرد....حکایت این موضوع رابه فال نیک گرفته .ارزودارد خداوندهمه بندگانش راهدایت کند .ادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/11 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон
فاسق گوشه نشین+عبیدزاکانی

بر هیچکسم نه مهر مانده است و نه کین


یکباره بشسته دست از دنیی و دین

در گوشه نشسته ام به فسقی مشغول


هرگز که شنیده فاسق گوشه نشین

 

لآ مآنع من وجود نآس تكرهنـي ..!
فــهذه مشكلتهم وليس مشكلتـي

 ادامه مطلب


نوع مطلب : عبیدزاکانی،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/10 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

قالوا: غريب وقلت:ويـن الغرابـه؟


مادام هذا المجتمع كلـه اغـرابادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/10 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон
  عزیزالله جهانتیغ                             

                                  زکجاتابه کجا شک دارم   

مرگ ادم به حوا شک   دارم                   شادی ولیلی ومریم به نداشک دارم

گه به جمشید وحمیده به علی               به نکوخانم    واقای رضاشک    دارم


گفته بودم لاتخف الله کریم                         کس بترسند  زخدا ؟   شک   دارم

گفته او همسریک ازاده است                من به این همسرازاده چراشک دارم

میشی وپیشی اگربدبختند                           من به خواهرشوهرا شک دارم

بعدازاین قاطی هرآش نشو                            که به  اش  ادبا   شک    دارم

داده وعده که دهدتاسرماه                        مشکل این است به ما شک دارم

گفته اخبارهوابارانی است                            من بگوینده اخبارهواشک دارم

عاقلی کن   دگرانکار مکن                              نگوانگاربه انکارشماشک دارم

بگذارید  که حرمت  ندریم                               که  به تشکیک شما  شک دارم

شعرطنزست وحکایت اینجا                           هست جدی ؟ بخدا  شک  دارم

من    شکاک لئین رابنگر                                زکجا   تا به کجا    شک    دارمادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز، شعر طنز وحکایت:عزیزالله جهانتیغ،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/09 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

جون ستيوارت ميل :ترجمه عزیزالله جهانتیغ

لا يمكننا أبدا التأكد من أن الرأي الذي نحاول كبته رأيٌ خاطئ، وحتى لو كنا متأكدين فكبته سيظل إثماً.

هرگز نمیتوان مطمئن شد عقیده ای راکه سرکوب میکنیم نظر اشتباهی است .حتی اگرمطمئن باشیم که ان عقیده اشتباه است بازسرکوب کردنش گناه استادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/09 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

 

Танз пора:азиз аллаҳ Ҷаҳонттеқ


Дар харииат кӯш то одам шаве
Ҳамрҳи мардони бо мансаб шаве
Гар надоре бинзу велоя шумол
Ё ки хоҳе соҳиби мансаб шаве
Гар надоре тазкара ё посспурт
Гунда лотту соҳиби қабқаб шаве
Гар нмехоҳе ки бо суму салот
Рузи маҳшар габру ло мазҳаб шаве
Рафтае сад бор макка карбало
Боз ҳам шак кардае одам шаве
Назр дори то ки бар сад бевиа зан
Нон даҳу нон овару швҳар шаве
Ё ки дори орзӯҲоя муҳол
Бар ҳама озодгон сарвар шаве
ҷони холлӯ гӯш кун ин нукта ро
дар харят кӯш то одам шавеادامه مطلب


نوع مطلب : Чарху фалак،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/09 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон
حافظ علیه الرحمه : گوش به احمق نکنیم 

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم   جامه‌ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است   کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم   سِرّ حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
شاه اگر جرعه‌ی رندان نه به حرمت نوشد   التفاتش به می صاف مروق نکنیم
خوش بِرانیم جهان در نظر راهرُوان   فکر اسبِ سیه و زین مُغَرَّق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند   تکیه آن به که بر این بحرِ معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید   گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ! ار خصم خطا گفت نگیریم بر او   ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

همانطوریه بارها گفته ایم دربازی خروشیر داورکه هیچ نظاره گرهم نیستیم .اما چه نیکوگفت شیخ صومعه :که شیرهم که باشی بازباجماعت گاو نتوان سرشاخ شد .

انچه دراین وبلاگ نشرمیشود صرفا خودازمائی ناشردربرخی حوزه هاست نه زورازمائی با گاو و.........اما چرا ماهرچه مینویسیم یاهرچه ازذهن پریشمانمان طراوت میکند باز به یک جای بعضی اصحاب فضل ودانش برمیخورد مانیزدرمانده شدیم .لذا به ژنرال سیسی وشیخ تمیم متوصل شدیم ودرکمال ناباوری حال یکسان دیدیم .اماچون نیک نظرکرده بقول سیسی بازملتفت شدیم که اشکال درهمان جای برخی هاست که بشدت مند.....است وفعلا چاره ای جزافتابه اب سردی که ازرودخانه فرات باشد  نیست .تاشاید طبیبی ازاوکراین بهم ریخته یاطبیبی چینی متخصص در مداوای بواسیر اورده فرهنگ هنگ وونگ ادبی (یاهمان جای)برخی رابه کمک شیخ تمیم درمان کنیمادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/09 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

درمحضرشیخ صومعه ازمکاسب بهارعرب وبیداری وخواب مستفیض میگشتیم که ناگه مریدی چنین بانگ زد ورفت .وکس نداند که قصدو نیتش ترویج فرهنگ بهارادبی بود ؟یا اساء ادب ؟وازانجاکه مامریدان نقل به مضمون کنیم وبی کم وکاست جانب امانت نگه داریم ..چنین اورده ایم .وگرچه ان دنی کمی ازجاده ادب موازین مکتب داعوش خارج شده لیک به نقطه چینی اصلاحش کردیم .                                        عزیزالله جهانتیغ

تاکه امد شعرگوید بازهم خیسید ورفت        عده ای دیدندچون تیزید ورفت    

گفتمش بس کن نگو .قفقاز رو                    هم نرفت ازرو وهم خندید ورفت

گفتمش تدبیر باید ابرورا حفظ کن             جان توچون بمب  گ..ه ترکیدورفت

گفتمش الدنیایومین است بس                 لامروت بادکرد     گ...زدورفت  

گفتمش برگرد     انی  خادمک                 بس که وسواسیت کرد  تردیدورفت

شیخنافرمود دیدم    شاعری                         گرچه بودازالمان شامیدورفت

رفت اکراین. شایدم انتالیا                    شگول والله شیریدواشمایریدورفت

پانوشت:درموردکلمات سخت رجوع شود به مرحوم عبیدزاکانیادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز، شعر طنز وحکایت:عزیزالله جهانتیغ،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/08 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон
 عزیزالله جهانتیغ   :             فکر خودبودی غلط پنداشتیم

ماتوراتک تازمیدان داشتیم                              بی طمع تخم محبت کاشتیم

درزمان غفلت وخواب گران                              پرچم  بیدار باش  افراشتیم

دردورنج ناامیدی بودوبس                               اندکی تخم امیدی کاشتیم

گرکسی هم بود دردوردغل                          دوستانه برحذرشان داشتیم

خطبه های ناب میدان داریت                         باادب دروب گذر   بگذاشتیم

ازچه اشتفتی چنین بردوستان                     مامگرباری زخر     برداشتیم

انچه رافریاد میکردی    بلند                          باتواضع خوب ونیک انگاشتیم

انچنان شوریدبرمادون کیشوت                     گوئیا کزمهر   نفرت   کاشتیم

درره مجهول یک احقاق حق                        رهزنان را  راهبر     پنداشتیم

ادعامیکردو ماهم بی گمان                          هرچه میبافید حق میداشتیم

صحبت دیروز وحرف دوش را                        تاسحر اندر    ترازو    داشتیم

لیک اینک مختصر گویم رفیق                      لوبیا کشتی     کدو برداشتیم

مهربانترباش بعدازاین  عزیز                         ازخمت گریک سبو بر داشتیم

انچه راپنهان به دامن داشتی                   اهن تفتیده بودوما لبو پنداشتیمادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/08 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

                  طنز  پاره ای از:        عزیزالله جهانتیغ

درخریت کوش تا ادم شوی                      همدم مردان بامنصب شوی

گرنداری بنزوویلای شمال                       یاکه خواهی صاحب مکتب شوی

گرنداری نذکره یاپاسپورت                      گنده لات صاحب غبغب شوی

گرنمیخواهی که باصوم وصلات                روزمحشر گبرولامذهب شوی

رفته ای صدبار مکه   کربلا                      بازهم شک کرده ای ادم شوی

نذر داری تاکه برصد بیوه زن                   نان ده ونان اور وشوهرشوی

زیر   ابرویت بگیری  بازهم                      درکلاس درس ودین برترشوی

یاکه داری ارزوی هایی محال                  برهمه ازادگان سرور شوی

جان خالوگوش کن این نکته را                 درخریت کوش تا ادم شوی

کامنت برادرفرهیخته شاعر.طنز پرداز ونویسنده صاحب کمال ازاده سرافراز جنگ تحمیلی اقای محمد عبداللهی 

 

  یکشنبه 9 شهریور1393 ساعت: 1:16 توسط:محمد عبداللهی

تقدیم به تو دوست شرقی من!

در آدمیت کوش گر چه خری
همدم نیکان شو با ساز عری
گر نداری 4 تا دکه و دکان
یا که خواهی شهره در شهر شوی
گر نداری تیغ و بر کف سنان
تا قاتل صد بعثی بی سر شوی
گر نخواهی که با صوت حزین
همدم کماندو در کوی و برزن شوی
رفته ای صد بارچهار نعل بهر انحصار
باز هم شک کرده ای که خر شوی؟
نذر داری تا که بر صد طفل یتیم
دست نوازش و مرهم شوی
برگیری تیغ بران بر کف
چیره بر آبروی مردمان بی یاور شوی
یا که داری آرزوی نیکنامی
که بر امینان اموال مهتر شوی
جان قلقلی خوب گوش کن
گر ثریا روی آنجا هم خر شوی

پاسخ:
خدابه ماصبر وبه دوستان فضل عطاکند


ادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز، شعر طنز وحکایت:عزیزالله جهانتیغ،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/06 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

باسلام                               تواضع زگردن فرازان نکوست

بین هجو .طنزوکنایه با توهین وبی حرمتی دیواربلندی است ان رابشناسید

دوستان عزیزوبلاگ نویس

بزودی شرکتهای خودکفائی به بورس میرود وخیلی حواشی به حاشیه میرود .خوف دارم شما نیزبه حاشیه رانده شوید .اختلاف سلیقه بسیارعالی وسازنده است .اما اگراندکی تامل کنید .وبه کارهایتان منصفانه نظرکنید وبلاگ نویسی نمیکنید .بوق وکوس رسوائی شده اید.تاکی مثلا درقالب فرهیخته فرهنگی به دامن همدیگرنارنجک تخریب پرت میکنید ؟ایافکرکرده اید که کارشما فرهنگی نیست؟ اخلاقی نیست ؟ درقالب ادب نیست ؟ عجب فرهنگی رانهادینه کردید ؟شدید بوق والت دست سیاسیون وفرصت طلبان زیرک ......شما متاسفانه مومن نیستید چون زیرک نیستید .چون ازمسیر درست منحرف شده اید .چون پرده های حرمت رادریدید .چون شجاعت رادر.....ترجمه میکنید .این بساط جمع میشود شرمندگی قیامت هیچ به فکرشرمندگی دنیوی باشید . الارمهای انحرافی شما باعث فتنه خانگی شده است.قدری لازم است دراستراتژی فرهنگی خود اصلاحات انجام دهید .شما بااین سیاست نمیتوانید الگوی خوبی برای خانواده تان باشید چه رسد جامعه ایثارگری .برخی لکه ننگی برپیشانی فرهنگ ایثاروازخودگذشتگی شده اند .به این افت پایان دهید وبرای حفظ کرامت شخصی خود اتش بس کنید .که فردای شرمندگی نزدیک است .ادامه مطلب


نوع مطلب : نوشته های مدیروبلاگ (عزیزالله جهانتیغ)،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/05 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

ازسه چهارماه پیش رسما اعلام کردیم که قصد داریم به فتوی شیخمان گل خنده رادرقالب طنز برگونه مریدان بزور بچسبانیم .وهمین شد که بزور  زورزدیم شعر وغزل سرائی کنیم .اما عده ای که خود رامرشدان قوم مینامند به مزاقشان خوش نیامد .به یک جایشان برخورد که فقط افتابه اب سرد شاید تسکینش دهد .لیکن سکوت کردیم چون این افراد رالایق پاسخ گوئی ندانستیم .وازانجاکه بعضی جاهای بعضی بشدت مندرس گشته ونیاز به درمان اساسی دارد حاضریم .به انها برای درمان مشاوره رایگان بدهیم .باشد که افاده کند .وباشد که به ان جای ان عزیزان برنخورد .که ناچاربه واکنش وفشار برانجا شویم

                                   عزیزالله جهانتیغ:تحذیر

دیده ای هرگز خری عرعرکند                        گوش احمدزاده هارا کر  کند

دیده ای هرگزخری گاری سوار                   یا خری که آدمی   راخر   کند

درمیان   گله     شیران    نر                        دیده ای  ماده خری شب سرکند

خرگری ازکره خرها عیب نیست                  بوالعجب ادم که خودراخرکند  

های اخرمره    گایل    اسکتو                        بعدما اسکت اذا  عرعر   کند

                                                    ماهمه احمدزاده ایمادامه مطلب


نوع مطلب : نوشته های مدیروبلاگ (عزیزالله جهانتیغ)، شعر طنز وحکایت:عزیزالله جهانتیغ،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/04 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

танз:азизаллоҳ чаҳонтеқ
Гуфтамат фарзонгие чанд аст фармудие зиришк
Гуфтамат ин мард номард аст фармудие зиришк
Гуфтамат дар фикри хар бош ие дане зероки боз
Аз сафар монде хара ланг аст фармудие зиришк
гуфта бӯдам по ба кафши шехи мо дегар макун
ҳар ду поёат қадди як линга аст фармудие зиришк
гуфта бӯдам даъвя шехе накун карде ҷиро
калла зери ҳафт ман санг аст фармудие зиришк
ман нагӯуам ҳачви кас пидо.наҳоне гуфта амк

муштареиам сафла фарҳанг аст фармудие зиришк
Ин зиришку он зиришку ҳар зириш
и деггаре
нест аз қоян зи берчанд аст фармудие зиришк
Ин шанедасте арабҳо заъфрон содир кунанд
заъфарони хӯб эрланд аст фармудие зиришк
Баъд аз ин банда нахоҳам рафт қибрис ла чарам
Ин ҳаволе хар магр ҷанд аст фармудие зиришк
Ин қадар бар оҳани сардат накӯб ие бохирад
Об кӯбеедан дар ҳованг аст фармудие зиришкادامه مطلب


نوع مطلب : Чарху фалак،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/04 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

"بسمه تعالی

مجموع تاليفات انجام شده توسط كارشناس مسئول نباتات علوفه اي استان گلستان :

جناب مهندس علامرضا شریفی جهانتیغادامه مطلب


نوع مطلب : معرفی تالیفات مهندس غلامرضا شریفی جهانتیغ،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/03 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон
ارسال شده در: 93/06/02 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

مدتی است که عده ای خداخیر که برای رضای خدا ماهیانه به ادعای خودشان بین صد تا 400هزارتومان پول واینترنت وموبایل هزینه احقاق حقوق دوستانشان میکنند  میخ وچکش بدست گرفته قایق ایثارگری راسوراخ میکنند .وقتی به انها اعتراض میشود میگویند ماجای خودمان نشسته ایم وروش خودمان راداریم .حالا شما به میخ راضی نیستی بادلر سوراخ کن .مخالفان تجمع هیچ دلیل قانع کننده ای جز اوهام ندارند وموافقان هم گویا صبرشان لبریز شده وبه هیچ کس اعتمادندارند.دراین رهگذر ازهرکس انتقادکنید نوک حمالات وتوهینات روانه شمامیشود .وخودرامصداق کامل حق وباطل میدانند .

یکی از سفته بازان ازاده که بقول خودش ازاین راه ارتزاق میکند مدتی است با ادبیاتی غیراخلاقی بدون علم واگاهی اطلاعات غلطی راکه یک شخص معلوم الحال به وی منتقل میکند .منتشر میکند که ارزش پاسخ گفتن ندارد .دراردوی مقابل هم انسجامی وجودندارد وتصمیمات خلق الساعه اتخاذمیشود که خیلی مفید نخواهد بود .اما گذشته ازاشتباهات فاحش همه چه موافق تحصنید چه مخالف ...لطفا جوانمردانه برخورد کنید .زیرا انتشاربرخی شایعات واخباردروغ گرچه ممکن است درکوتاه مدت به نفع کسانی که به ان دامن میزنند باشد .بی شک دربلندمدت موجبات بی اعتباری مروجان میشود.

فعلا درباره برخی حوادث سکوت اختیارکرده ایم تابموقع به ریشه یابی ان بپردازیمادامه مطلب


نوع مطلب : نوشته های مدیروبلاگ (عزیزالله جهانتیغ)،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/06/02 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

دلتنگ غنچه ایم، بگو راه باغ کو

خاموش مانده ایم، خدایا چراغ کو

کو کوچه ای ز خواب خدا سبزتر، بگو

آن خانه کو، نشانی آن کوچه باغ کو

چشم و چراغ خانه ما داغ عشق بود

چشمی که از چراغ بگیرد سراغ کو

دلهای خویش را به گواهی گرفته ایم

اما در این زمانه خریدار داغ کو

شب در رسید و قصه ما هم به سر رسید

کو خانه ای برای رسیدن، کلاغ کو؟

                                                قیصر امین پورادامه مطلب


نوع مطلب : شعر پارسی،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/05/31 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон

خر مش رجب

 

شنیدم که دزدی زبل نیمه شب

ربود از طویله خر مش رجب

رجب تا که شستش خبر دار شد

جهان پیش چشمش شب تار شد

درون طویله دو زانو نشستادامه مطلب


نوع مطلب : شوخی وطنز وکلمیناتور+پنداموز،
برچسب ها :
ارسال شده در: 93/05/31 :: توسط : азиз аллоҳ ҷӣхон
درباره وبلاگ
حرف‌ها دارم، اما... بزنم یا نزنم؟
با توام، با تو! خدا را ! بزنم یا نزنم؟
همه حرف دلم با تو همین است که "دوست..."
چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟
***************************
غم نان اگر بگذارد سخنها خواهم گفت ..
ماهیچ مخاطب خاصی نداریم .لطفا درک کنید
****************************
даври гардӯн гар ду рӯзи бар мурода мо нагашт

доиман яексон набошд холе даврон ғам махур

ماطنازی رابه وبمان افزودیم امید که باهتاکی مشتبه نگردد
موضوعات
پيوندهاي روزانه
برچسبها
Flag Counter